New York Giants Yearly Scoring Leaders

Ranked by Total Touchdowns

The following are the New York Giants yearly scoring leaders ranked by total touchdowns. Included are player stats for the New York Giants (NFL) from 1925-2020. Only stats for Regular Season Games have been included.

      Touchdowns
Year Player Team Rush Rec KR PR Int Fum Misc Tot
2019 S. Barkley NYG 6 2 0 0 0 0 0 8
  D. Slayton NYG 0 8 0 0 0 0 0 8
2018 S. Barkley NYG 11 4 0 0 0 0 0 15
2017 E. Engram NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
2016 O. Beckham NYG 0 10 0 0 0 0 0 10
2015 O. Beckham NYG 0 13 0 0 0 0 0 13
2014 O. Beckham NYG 0 12 0 0 0 0 0 12
2013 R. Randle NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
2012 V. Cruz NYG 0 10 0 0 0 0 0 10
2011 A. Bradshaw NYG 9 2 0 0 0 0 0 11
2010 H. Nicks NYG 0 11 0 0 0 0 0 11
2009 A. Bradshaw NYG 7 0 0 0 0 0 0 7
  S. Smith NYG 0 7 0 0 0 0 0 7
2008 B. Jacobs NYG 15 0 0 0 0 0 0 15
2007 P. Burress NYG 0 12 0 0 0 0 0 12
2006 P. Burress NYG 0 10 0 0 0 0 0 10
2005 T. Barber NYG 9 2 0 0 0 0 0 11
2004 T. Barber NYG 13 2 0 0 0 0 0 15
2003 I. Hilliard NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
2002 T. Barber NYG 11 0 0 0 0 0 0 11
2001 R. Dayne NYG 7 0 0 0 0 0 0 7
2000 T. Barber NYG 8 1 0 0 0 0 0 9
1999 A. Toomer NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
1998 C. Calloway NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
1997 C. Calloway NYG 0 8 0 0 0 0 0 8
1996 C. Calloway NYG 0 4 0 0 0 0 0 4
  T. Lewis NYG 0 4 0 0 0 0 0 4
1995 R. Hampton NYG 10 0 0 0 0 0 0 10
1994 R. Hampton NYG 6 0 0 0 0 0 0 6
  D. Meggett NYG 4 0 0 2 0 0 0 6
  M. Sherrard NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
1993 H. Cross NYG 0 5 0 0 0 0 0 5
  R. Hampton NYG 5 0 0 0 0 0 0 5
1992 R. Hampton NYG 14 0 0 0 0 0 0 14
1991 R. Hampton NYG 10 0 0 0 0 0 0 10
1990 O. Anderson NYG 11 0 0 0 0 0 0 11
1989 O. Anderson NYG 14 0 0 0 0 0 0 14
1988 O. Anderson NYG 8 0 0 0 0 0 0 8
1987 M. Bavaro NYG 0 8 0 0 0 0 0 8
1986 J. Morris NYG 14 1 0 0 0 0 0 15
1985 J. Morris NYG 21 0 0 0 0 0 0 21
1984 R. Carpenter NYG 7 1 0 0 0 0 0 8
1983 R. Carpenter NYG 4 2 0 0 0 0 0 6
1982 E. Gray NYG 0 4 0 0 0 0 0 4
  B. Woolfolk NYG 2 2 0 0 0 0 0 4
1981 J. Perkins NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
1980 E. Gray NYG 0 10 0 0 0 0 0 10
1979 B. Taylor NYG 7 4 0 0 0 0 0 11
1978 L. Csonka NYG 6 0 0 0 0 0 0 6
1977 B. Hammond NYG 3 0 0 1 0 0 0 4
1976 L. Csonka NYG 4 0 0 0 0 0 0 4
1975 R. Johnson NYG 5 1 0 0 0 0 0 6
  D. Kotar NYG 6 0 0 0 0 0 0 6
  R. Rhodes NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
1974 R. Johnson NYG 4 2 0 0 0 0 0 6
1973 R. Johnson NYG 6 3 0 0 0 0 0 9
1972 R. Johnson NYG 9 5 0 0 0 0 0 14
1971 C. Evans NYG 5 0 0 0 0 0 0 5
1970 R. Johnson NYG 8 4 0 0 0 0 0 12
1969 J. Morrison NYG 4 7 0 0 0 0 0 11
1968 H. Jones NYG 0 7 0 0 0 0 0 7
1967 H. Jones NYG 1 13 0 0 0 0 0 14
1966 H. Jones NYG 0 8 0 0 0 0 0 8
  J. Morrison NYG 2 6 0 0 0 0 0 8
1965 T. Frederickson NYG 5 1 0 0 0 0 0 6
  H. Jones NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
1964 A. Thomas NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
1963 J. Morrison NYG 3 7 0 0 0 0 0 10
1962 D. Shofner NYG 0 12 0 0 0 0 0 12
1961 D. Shofner NYG 0 11 0 0 0 0 0 11
1960 K. Rote NYG 0 10 0 0 0 0 0 10
1959 F. Gifford NYG 3 4 0 0 0 0 0 7
  A. Webster NYG 5 2 0 0 0 0 0 7
1958 F. Gifford NYG 8 2 0 0 0 0 0 10
1957 F. Gifford NYG 5 4 0 0 0 0 0 9
1956 A. Webster NYG 7 3 0 0 0 0 0 10
1955 K. Rote NYG 0 8 0 0 0 0 0 8
1954 K. MacAfee NYG 0 8 0 0 0 0 0 8
  B. Schnelker NYG 0 8 0 0 0 0 0 8
1953 F. Gifford NYG 2 4 0 0 1 0 0 7
1952 B. McChesney NYG 0 6 0 0 0 0 0 6
1951 E. Price NYG 7 0 0 0 0 0 0 7
1950 B. McChesney NYG 0 6 0 0 0 0 0 6