New York Giants Yearly Kickoff Return Leaders

Ranked by Kickoff Return Yards

The following are the New York Giants yearly kickoff return leaders ranked by kickoff return yards. Included are player stats for the New York Giants (NFL) from 1925-2020. Only stats for Regular Season Games have been included.

      Kickoff Returns
Year Player Team Num Yds Avg Lg TD
2019 C. Latimer NYG 24 570 23.8 50 0
2018 C. Coleman NYG 23 598 26.0 51 0
2017 S. Vereen NYG 9 196 21.8 30 0
2016 D. Harris NYG 22 533 24.2 46 0
2015 D. Harris NYG 22 631 28.7 100 1
2014 P. Parker NYG 21 509 24.2 45 0
2013 M. Cox NYG 20 436 21.8 56 0
2012 D. Wilson NYG 57 1,533 26.9 97t 1
2011 D. Thomas NYG 25 607 24.3 40 0
2010 D. Ware NYG 21 432 20.6 37 0
2009 D. Hixon NYG 57 1,291 22.6 68 0
2008 A. Bradshaw NYG 39 867 22.2 58 0
2007 A. Bradshaw NYG 38 921 24.2 68 0
2006 C. Morton NYG 31 670 21.6 51 0
2005 W. Ponder NYG 35 905 25.9 95t 1
2004 W. Ponder NYG 36 967 26.9 91t 1
2003 B. Mitchell NYG 55 1,117 20.3 29 0
2002 D. Joyce NYG 33 776 23.5 46 0
2001 R. Dixon NYG 34 645 19.0 43 0
2000 R. Dixon NYG 31 658 21.2 44 0
1999 D. Patten NYG 33 673 20.4 45 0
1998 D. Patten NYG 43 928 21.6 90t 1
1997 E. Pegram NYG 22 382 17.4 50 0
1996 T. Wheatley NYG 23 503 21.9 43 0
1995 H. Walker NYG 41 881 21.5 67 0
1994 D. Meggett NYG 29 548 18.9 30 0
1993 D. Meggett NYG 24 403 16.8 35 0
1992 J. Smith NYG 30 564 18.8 35 0
1991 D. Meggett NYG 25 514 20.6 42 0
1990 D. Meggett NYG 21 492 23.4 58 0
1989 D. Meggett NYG 27 577 21.4 43 0
1988 N. Guggemos NYG 17 344 20.2 40 0
1987 L. Rouson NYG 22 497 22.6 49 0
1986 P. McConkey NYG 24 471 19.6 27 0
1985 G. Adams NYG 14 241 17.2 29 0
1984 P. McConkey NYG 28 541 19.3 33 0
1983 L. Bright NYG 21 475 22.6 36 0
1982 B. Woolfolk NYG 20 428 21.4 34 0
1981 L. Bright NYG 25 481 19.2 41 0
1980 A. Garrett NYG 28 527 18.8 41 0
1979 S. Odom NYG 15 327 21.8 75 0
1978 E. Pough NYG 15 313 20.9 40 0
1977 B. Hammond NYG 19 419 22.1 31 0
1976 J. Robinson NYG 20 444 22.2 32 0
1975 R. Colbert NYG 17 408 24.0 30 0
1974 L. McQuay NYG 25 689 27.6 72 0
1973 W. Love NYG 18 396 22.0 39 0
1972 R. Thompson NYG 29 821 28.3 92t 1
1971 R. Thompson NYG 36 947 26.3 93t 1
1970 L. Shy NYG 21 544 25.9 62 0
1969 J. Fuqua NYG 20 399 19.9 31 0
1968 R. Blye NYG 35 734 21.0 66 0
1967 C. Childs NYG 29 603 20.8 48 0
1966 C. Childs NYG 34 855 25.1 90t 1
1965 C. Childs NYG 29 718 24.8 51 0
1964 C. Childs NYG 34 987 29.0 100 1
1963 C. Killett NYG 14 332 23.7 54 0
1962 J. Counts NYG 26 784 30.2 90t 1
1961 B. Gaiters NYG 11 288 26.2 49 0
1960 B. Stits NYG 20 486 24.3 39 0
1959 J. Morrison NYG 15 345 23.0 29 0
1958 D. Maynard NYG 11 284 25.8 44 0
1957 G. Filipski NYG 26 613 23.6 34 0
1956 G. Filipski NYG 19 390 20.5 50 0
1955 J. Heap NYG 12 230 19.2 35 0
1954 H. Johnson NYG 10 251 25.1 41 0
1953 E. Tunnell NYG 17 479 28.2 70 0
1952 E. Tunnell NYG 15 364 24.3 39 0
1951 E. Tunnell NYG 6 227 37.8 100 1
1950 J. Scott NYG 14 351 25.1 53 0