New York Giants Single Season Defensive Leaders

Ranked by Interception Return Touchdowns

The following are the New York Giants single season defensive leaders ranked by interception return touchdowns. Included are player stats for the New York Giants (NFL) from 1925-2020. Only stats for Regular Season Games have been included. Dick Lynch is the New York Giants single season leader in interception return touchdowns with 3.

Players active with the New York Giants during the 2019 NFL season are listed in bold.

      Interceptions
Player Season Team Num Yds Avg Lg TD
  D. Lynch 1963 NYG 9 251 27.9 82t 3
  E. Barnes 1961 NYG 7 195 27.9 102 2
  P. Ellsworth 1998 NYG 5 92 18.4 43t 2
  J. Jenkins 2017 NYG 3 113 37.7 53t 2
  T. Landry 1951 NYG 8 121 15.1 55t 2
  C. Lockhart 1968 NYG 8 130 16.2 72t 2
  A. Ogletree 2018 NYG 5 61 12.2 20 2
  B. Petrilas 1944 NYG 5 144 28.8 67 2
  O. Schnellbacher 1951 NYG 11 194 17.6 46t 2
  E. Tunnell 1949 NYG 10 251 25.1 55t 2
  N. Adams 1942 NYG 1 66 66.0 66t 1
  R. Agnew 1996 NYG 1 34 34.0 34t 1
  J. Alexander 1926 NYG 0 0 0.0 0 1
  J. Alexander 1925 NYG 0 0 0.0 0 1
  J. Armstead 1997 NYG 2 57 28.5 57t 1
  J. Armstead 1995 NYG 1 58 58.0 58t 1
  P. Athas 1971 NYG 2 52 26.0 37t 1
  C. Avedisian 1944 NYG 1 48 48.0 48t 1
  C. Banks 1988 NYG 1 15 15.0 15t 1
  E. Barnes 1964 NYG 2 26 13.0 26t 1
  C. Blackburn 2005 NYG 1 31 31.0 31t 1
  J. Bookman 1957 NYG 3 54 18.0 31t 1
  R. Brown 2003 NYG 2 51 25.5 29t 1
  B. Bryant 1977 NYG 3 54 18.0 54t 1
  D. Burnett 1933 NYG 0 0 0.0 0 1
  H. Carr 1966 NYG 4 110 27.5 102 1
  L. Caywood 1930 NYG 0 0 0.0 0 1
  L. Collins 2016 NYG 5 72 14.4 44t 1
  M. Collins 1993 NYG 4 77 19.2 50t 1
  L. Crow 1959 NYG 5 54 10.8 30t 1
  W. Cuff 1938 NYG 0 0 0.0 0 1
  B. Currier 1983 NYG 2 37 18.5 30t 1
  B. Dobelstein 1948 NYG 1 20 20.0 20t 1
  K. Dockery 2006 NYG 2 100 50.0 96t 1
  M. Douglass 1996 NYG 1 32 32.0 32t 1
  S. Eaton 1969 NYG 2 23 11.5 23t 1
  O. Eckhardt 1928 NYG 0 0 0.0 0 1
  T. Feather 1929 NYG 0 0 0.0 0 1
  J. Files 1972 NYG 2 46 23.0 37t 1
  S. Filipowicz 1946 NYG 4 52 13.0 31t 1
  S. Garnes 1997 NYG 1 95 95.0 95t 1
  C. Gelatka 1938 NYG 0 0 0.0 0 1
  F. Gifford 1953 NYG 1 66 66.0 50 1
  V. Glenn 1995 NYG 5 91 18.2 75t 1
  M. Hein 1938 NYG 0 0 0.0 0 1
  W. Hill 2013 NYG 2 38 19.0 38t 1
  J. Hillebrand 1966 NYG 1 31 31.0 31t 1
  J. Hillebrand 1965 NYG 2 25 12.5 25t 1
  J. Hillebrand 1963 NYG 5 54 10.8 34 1
  S. Huff 1963 NYG 4 47 11.8 36t 1