Miami Dolphins Yearly Fumble Leaders

Ranked by Fumble Recovery Touchdowns

The following are the Miami Dolphins yearly fumble leaders ranked by fumble recovery touchdowns. Included are player stats for the Miami Dolphins (NFL) from 1970-2020 and the Miami Dolphins (AFL) from 1966-1969. Only stats for Regular Season Games have been included.

      Fumbles
Year Player Team Fum Rec TD
2017 R. Jones Mia 0 3 2
2014 C. Finnegan Mia 0 1 1
2010 K. Misi Mia 0 2 1
2009 J. Taylor Mia 0 1 1
2007 M. Lehan Mia 0 1 1
2006 R. Hill Mia 0 1 1
2005 J. Taylor Mia 0 2 1
2004 D. Pope Mia 0 1 1
2003 R. McMichael Mia 0 1 1
  J. Taylor Mia 0 2 1
2002 T. Gamble Mia 0 1 1
2001 T. Minor Mia 0 1 1
  J. Taylor Mia 0 4 1
2000 S. Madison Mia 1 2 1
  J. Taylor Mia 0 4 1
1999 J. Taylor Mia 0 2 1
1997 T. Bowens Mia 0 1 1
  T. Buckley Mia 0 2 1
  O. McDuffie Mia 0 2 1
1996 S. Hill Mia 0 1 1
  S. Miller Mia 0 1 1
1995 P. Johnson Mia 0 1 1
1991 C. Klingbeil Mia 0 1 1
1990 C. Odom Mia 0 1 1
  B. Sochia Mia 0 1 1
1988 L. Hobley Mia 0 2 1
1987 L. Hobley Mia 0 4 1
  T. Hooper Mia 1 1 1
1985 B. Brudzinski Mia 0 2 1
1984 B. Baumhower Mia 0 2 1
1981 M. Kozlowski Mia 0 1 1
1980 D. Bessillieu Mia 4 2 1
  N. Giaquinto Mia 0 1 1
1978 B. Baumhower Mia 0 2 1
1973 N. Buoniconti Mia 0 3 1
1972 D. Anderson Mia 1 5 1
1969 G. Milton Mia 2 2 1
1968 W. West Mia 0 1 1
1967 J. Warren Mia 0 1 1