Barcelona Dragons
Franchise Seasons: Barcelona Dragons (1991-1992,1995-1997 WLAF), Barcelona Dragons (1998-2003 NFLE)
Franchise Record: 59-51 (11 seasons)
Season by Season
Year Team Name League W L T PF PA Links
2003 Barcelona Dragons NFLE 5 5 0 150 221 Roster, Results, Stats
2002 Barcelona Dragons NFLE 2 8 0 202 311 Roster, Results, Stats
2001 Barcelona Dragons NFLE 8 2 0 252 191 Roster, Results, Stats
2000 Barcelona Dragons NFLE 5 5 0 194 212 Roster, Results, Stats
1999 Barcelona Dragons NFLE 7 3 0 263 246 Roster, Results, Stats
1998 Barcelona Dragons NFLE 4 6 0 185 200 Roster, Results, Stats
1997 Barcelona Dragons WLAF 5 5 0 236 209 Roster, Results, Stats
1996 Barcelona Dragons WLAF 5 5 0 192 230 Roster, Results, Stats
1995 Barcelona Dragons WLAF 5 5 0 237 247 Roster, Results, Stats
1992 Barcelona Dragons WLAF 5 5 0 104 161 Roster, Results, Stats
1991 Barcelona Dragons WLAF 8 2 0 206 126 Roster, Results, Stats